SATHORN SQUARE VERTICAL FUN RUN 2019
presented by GOLDEN VENTURES REIT

SATHORN SQUARE
VERTICAL FUN RUN 2019
presented by GOLDEN VENTURES REIT

กิจกรรมการวิ่งเพื่อสุขภาพ Sathorn Square Vertical Fun Run 2019 จัดขึ้นโดย Golden Ventures REIT ซึ่งเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยการบริหารภายใต้บริษัทในเครือ “โกลเด้นแลนด์” โดยมีนโยบายในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม และส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของคนทำงาน กิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนทำงานให้หันมาออกกำลังกายเป็นลักษณะนิสัย
Sathorn Square Vertical Fun Run 2019 presented by Golden Ventures REIT เป็นกิจกรรมการวิ่งสำหรับคนทำงานยุคใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแข่งขันแพ้ชนะเป็นสำคัญ แต่มีทั้งความสนุกสนานจากการออกกำลังกายและกิจกรรมพิเศษมากมายภายในงาน โดยกิจกรรม Sathorn Square Vertical Fun Run ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 นับจากปี 2014 โดยปีนี้ทางผู้จัดได้แบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก Fun Run เป็นการวิ่งแนวราบ ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคาร สาทรสแควร์อีก 40 ชั้น ประเภทที่สอง Fun Run Plus เป็นการวิ่งแนวราบระยะทาง 3.2 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์อีก 40 ชั้น ตลอดงานผู้เข้าร่วมวิ่งจะสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมพิเศษจากการออกร้านของผู้สนับสนุน ทั้งนี้คณะผู้จัดจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิบางกอกโพสต์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส

กำหนดการจัดงาน

วันจันทร์ที่ 9 –
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.jogandjoy.com
วันจันทร์ที่ 9 –
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 (รอบแรก)
10.00 – 16.00 น. เปิดโต๊ะรับสมัคร ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารสาทรสแควร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 –
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 (รอบสอง)
10.00 – 16.00 น. เปิดโต๊ะรับสมัคร ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารสาทรสแควร์
วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
10.00 - 17.00 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว และอุปกรณ์บันทึกเวลาแข่งขัน ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารสาทรสแควร์
วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 (วันแข่งขัน)
5.30 น. พิธีเปิดงาน
5.50 น. กิจกรรมเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการแข่งขัน
(Warm Up) นำโดย Fitness First
6.00 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน
Sathorn Square Vertical Fun Run 2019
ทั้งสองประเภท (3.2 km. และ 1.8 km. + 40 fl.)
7.00 น. กิจกรรมผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการแข่งขัน
(Cool Down) นำโดย Fitness First
7.30 น. พิธีมอบรางวัล และจับรางวัลผู้โชคดี

รางวัล และของที่ระลึก*

ผู้สมัครและเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
ประเภท Fun Run (1.8 km. + 40 fl.)
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 6 เดือน
จาก Fitness First มูลค่ารางวัลละ 18,000 บาท
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 2 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 3 เดือน
จาก Fitness First มูลค่ารางวัลละ 9,000 บาท
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 3 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 1 เดือน
จาก Fitness First มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท
ประเภท Fun Run Plus (3.2 km. + 40 fl.)
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 6 เดือน
จาก Fitness First มูลค่ารางวัลละ 18,000 บาท
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 2 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 3 เดือน
จาก Fitness First มูลค่ารางวัลละ 9,000 บาท
ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 3 ชายและหญิง จะได้รับของรางวัลดังนี้
- ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
- Platinum Passport Membership ระยะเวลา 1 เดือน
จาก Fitness First มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท
ผู้ชนะรางวัลแต่งกายแฟนซี
- ถ้วยรางวัล
- เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
* เฉพาะนักวิ่งที่วิ่งถึงเส้นชัยเท่านั้น
ผู้โชคดีจากการจับรางวัล (Lucky Draw)
- iPad Pro ขนาด 11 นิ้ว มูลค่า 28,900 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
- ห้องพัก Campus Suite และ Co-living area 1 คืน (สำหรับ 12 ท่าน)
มูลค่า 23,000 บาท จาก Triple Y Hotel (จำนวน 1 รางวัล)
- ห้องพัก One Bedroom Executive 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (สำหรับ 2 ท่าน)
มูลค่า 7,060 บาท จาก ASCOTT The Residence (จำนวน 1 รางวัล)
- ห้องพัก Studio Executive 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (สำหรับ 2 ท่าน)
มูลค่า 6,000 บาท จาก ASCOTT The Residence (จำนวน 1 รางวัล)
- ห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า (สำหรับ 2 ท่าน)
จาก Marriott Mayfair มูลค่ารางวัลละ 5,178 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
- ห้องพัก Deluxe Twin 1 คืน (สำหรับ 2 ท่าน)
พร้อม Grab & Go Morning Snack มูลค่า 4,900 บาท
จาก Triple Y Hotel (จำนวน 5 รางวัล)
- บัตรกำนัล Away Spa’s Signature (60 นาที) มูลค่า 3,472 บาท จาก W Bangkok
- บัตรรับประทานอาหาร , บัตรสปาจากโรงแรมชั้นนำ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
*หมายเหตุ
- ผู้โชคดีจากการจับรางวัลจะต้องอยู่ในบริเวณงาน ณ เวลาจับรางวัลเท่านั้น
- ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลในมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์พนักงานโกลเด้นแลนด์ และบริษัทในเครือ พร้อมทั้งครอบครัว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมชิงและรับรางวัล Lucky Draw ในกิจกรรมครั้งนี้ได้

สถานที่
จัดการแข่งขัน

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ อาคารสาทรสแควร์
ประเภท Fun Run ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์ 40 ชั้น
ประเภท Fun Run Plus ระยะทาง3.2 กิโลเมตร พร้อมวิ่งขึ้นอาคารสาทรสแควร์ 40 ชั้น

การสมัครและเข้าร่วมการแข่งขัน

ค่าสมัครในการแข่งขัน
สำหรับประเภท Fun Run (1.8 km. + 40 fl.)
500 บาท/ท่าน
สำหรับประเภท Fun Run Plus (3.2 km. + 40 fl.)
600 บาท/ท่าน
*หมายเหตุ : รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านเท่านั้น
ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก
ช่วงเวลาในการรับสมัคร
9 กันยายน 2562 – 20 กันยายน 2562
ช่องทางการรับสมัคร
สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.jogandjoy.com
อุปกรณ์บันทึกเวลาแข่งขัน
ในวันลงทะเบียน เมื่อผู้สมัครได้รับอุปกรณ์บันทึกเวลาแข่งขันแล้ว ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องในข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยนำอุปกรณ์บันทึกเวลาไปตรวจสอบกับเครื่องตรวจสอบที่ได้เตรียมไว้ที่จุดลงทะเบียน
*หมายเหตุ : ห้ามนำอุปกรณ์บันทึกเวลา และเบอร์วิ่งของบุคคลอื่นมาใช้โดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าผิดกฎการแข่งขัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
- www.sathorn-square.com
- โทรศัพท์ 02-764-6242-5
การยกเลิกการแข่งขัน
ทางผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัครในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ หรือสถานการณ์วิกฤตใดๆ ซึ่งทางผู้จัดฯ เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้อื่น